Plán činnosti r 2018 - Kvok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Plán činnosti r 2018

Klub voľného času – KVOK,
Výstavisko – Kolonáda 4490/8, 984 01 Lučenec


Plán činnosti na rok 2018.


1. Odborné prednášky / krčného špecialistu, interného, diabetologického/
2. Súťaže „ Najrýchlejší krížovkár, najšikovnejší sudokár“
3. Zdravá výživa / odborné prednášky, prezentácie/
4. Spoločenské hry / karty, šachy, človeče, ping –pong/
Každý: pondelok 14 oo - 18 oo hod
streda 14 oo - 18 oo hod
piatok 14 oo – 18 oo hod
5. Posedenie pri hudbe spojené s voľnou zábavou.
6. Zoznamovacie večierky pre osamelých ľudí.
7. Organizovanie zájazdov na folkrólne festivaly.
8. Organizovanie poznávacích zájazdov.
9. Organizovanie relaxačných výletov.

Všetky akcie sú organizované pre členov, rodinných príslušníkov, ale aj pre širokú verejnosť


Bližšie informácie o termínoch a dátumoch budú na našej stránke
www.kvok.sk, v mestských novinách, alebo vývesných nástenkách MÚ.

Kontakt: e-mail: kvc@kvok.sk
Mobil: 0908 918 624, pani M. Kuttnerová

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky