Ako sa stať členom - Kvok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ako sa stať členom

Klub voľného času – KVOK, Výstavisko – Kolonáda 4490/8, 984 01 Lučenec

Č l e n s k á p r i h l á š k a


Meno a priezvisko


Narodený/á v


Povolanie Národnosť


Bydlisko – PSČ:


Okres


Telefón, mobil: E-mail:


V klube by som sa chcel venovať týmto činnostiam:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

V klube by som mal/a záujem založiť tento druh činnosti: /ručné práce, spev, herectvo, karty, jazyky, iné/

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
Dátum:............................................... Podpis:..........................................................................


Prihlášku prerokoval výbor klubu dňa:

a žiadateľa za člena klubu prijal – neprijal


Podpis predsedu klubu ...........................................................................


Členský poplatok na rok 60,00 €
Členský poplatok za štvrťrok 15,00 €

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky